Daljinski nadzor i upravljanje 150 toplotnih podstanica u Subotici


U saradnji sa NS KONCEPT DOO NOVI SAD na poslu za daljinski nadzor i upravljanje 150 toplotnih podstanica u Subotici, sa Danfoss APEX 10 kontrolerom i Decode GSM modemom.

Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, M-bus komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima, Wilo i Grundfos pumpama, dopuna i rasterećenje vode sekundara, na osnovu senzora pritiska na sekundaru.

Mogućnost ručnog upravljanja elementima u polju. Zadavanje krive grejanja u 6 tačaka, daljinskog uključenja i isključenja podstanica... Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE INTOUCH).

Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz SERVICE TOOL-a, kao i iz SCADA sistema.