Samson

SAMSON je svetski renomirani proizvođač ventila i procesne opreme.
Samson ventili i procesna oprema su primjenjivi u gotovo svim područjima industrijske proizvodnje, naročito u prehrambenoj, hemijskoj i petrohemijskoj, naftnoj i plinskoj, industriji specijalnih gasova, celuloznoj i papirna industrija, i naravno grejanju, hlađenju i klimatizaciji.

 • ELEKTRONSKE KOMPONENTE

  ELEKTRONSKE KOMPONENTE

  Samson

  Oblast primene : TROVIS 5400, 5500 i 6400 sistemi automatizacije

 • TROVIS 5573

  TROVIS 5573

  Samson

  Kontrola maksimalno dva kontrolna kruga.

 • TROVIS 5575

  TROVIS 5575

  Samson

  Kontrola max dva kontrolna kruga. Za velik broj kontrolnih krugova, nekoliko kontrolera se mogu povezati bus uređajem.

 • TROVIS 5576

  TROVIS 5576

  Samson

  Kontrola od max 3 kontrolna kruga. Za velik broj kontrolnih krugova, nekoliko kontrolera se mogu povezati bus uređajem.Kontrolor može da komunicira sa do šest merila toplote preko ugradivog bus plug-in modula.

 • TROVIS 5579

  TROVIS 5579

  Samson

  Kontrola od max 3 kontrolna kruga. Za velik broj kontrolnih krugova, nekoliko kontrolera se mogu povezati bus uređajem.Kontrolor može da komunicira sa do šest merila toplote preko ugradivog bus plug-in modula.

 • TROVIS 5610

  TROVIS 5610

  Samson

  TROVIS 5610 je kontroler za grejanje i daljinsko grejanje i dostupan je u dve verzije. Komplaktna verzija se može koristiti za kontrolu jednog kontrolnog kruga (HC ili DHW), standardna verzija omogućava maksimalnu kontrolu dva kontrolna kruga (HC i DHW).

 • TROVIS 6600

  TROVIS 6600

  Samson

  Slobodno konfigurabilan sklop automatike sa 40 fizičkih kanala pogodnih za konekciju do 32 TROVIS 6620 I/O modula. Komunikacija je prema DIN EN ISO 16484-5, sertifikat DIN EN ISO 16484-6.

 • TROVIS VIEW SOFTVER 6661

  TROVIS VIEW SOFTVER 6661

  Samson

  Jedinstvena konfiguracija i upravljanje različitim pametnim SAMSON uređajima

 • TROVIS WEB 5590

  TROVIS WEB 5590

  Samson

  Komunikacija putem TCP/IP mreže (internet/intranet) sa sistemom automatizacije TROVIS 5100, 5400 i 5500 kao i TROVIS 6495-2 Industrijski kontroler

 • TROVIS 5571

  TROVIS 5571

  Samson

  Slobodno programiranje postrojenja i aplikacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sistema Modbus master interfejs za komunikaciju sa drugim instrumentima Modbus.

 • TROVIS info

  TROVIS info

  Samson

  Kontroleri i sistemi za HVAC aplikacije Kontroleri za grejanje i daljinsko grejanje