BA Systems

Kao stručnjaci u automatizaciji kontrole, BA Systems nudi integrisana rešenja za poslovna područja energije i infrastrukture, u industriji, centrima za obradu podataka, mreži itd.
Ta rešenja čine upotrebu energije sigurnijom, pouzdanom i efikasnom.

  • BAS 920 Kontroler

    BAS 920 Kontroler

    BA Systems

    BAS920 pripada porodici slobodno programabilnih kontrolera dizajniranih da se mogu prilagoditi kako malim tako i velikim instalacijama.