SPX-APV

Kompanija je specijalizovana za projektovanje, proizvodnju, održavanje i automatizaciju procesnih linija za tečnosti i polutečne proizvode.
Tokom svoje duge istorije, od 1910.
kada ga je osnovao Dr Richard Seligman, APV je bio pionir sa brojnim patentima u mnogim tehnologijama, koje su danas prihvaćene kao standardi u procesnoj industriji.
Početkom 2008.
godine postaje sastavni deo američke korporacije SPX.
Istorija inovacija se nastavlja i dalje kroz intenzivno istraživanje i razvojnu politiku.

  • Paketna postanica za grejanje

    Paketna postanica za grejanje

    SPX-APV

    Sadrži modularne instalacije, raspoređene na jednom postolju koje zadrži izmenjivač, pumpe, opremu za automatsku regulaciju, termometre, merila pritiska, sve neophodne ventile kao i zahtevanu elektroniku i napajanje.