SPX-APV

Kompanija je specijalizovana za projektovanje, proizvodnju, održavanje i automatizaciju procesnih linija za tečnosti i polutečne proizvode.
Tokom svoje duge istorije, od 1910.
kada ga je osnovao Dr Richard Seligman, APV je bio pionir sa brojnim patentima u mnogim tehnologijama, koje su danas prihvaćene kao standardi u procesnoj industriji.
Početkom 2008.
godine postaje sastavni deo američke korporacije SPX.
Istorija inovacija se nastavlja i dalje kroz intenzivno istraživanje i razvojnu politiku.

  • Potpuno zalemljen izmenjivač toplote

    Potpuno zalemljen izmenjivač toplote

    SPX-APV

    Baziran na konfiguraciji koja je multi-fleksibilna, Hibrid je dizajniran za rad u teškim uslovima gde tehnologije drugih izmenjivača toplote nisu u mogućnosti da opstanu, ili imaju kraći životni vek ili smanjuju svoju efikasnost.