SPX-APV

Kompanija je specijalizovana za projektovanje, proizvodnju, održavanje i automatizaciju procesnih linija za tečnosti i polutečne proizvode.
Tokom svoje duge istorije, od 1910.
kada ga je osnovao Dr Richard Seligman, APV je bio pionir sa brojnim patentima u mnogim tehnologijama, koje su danas prihvaćene kao standardi u procesnoj industriji.
Početkom 2008.
godine postaje sastavni deo američke korporacije SPX.
Istorija inovacija se nastavlja i dalje kroz intenzivno istraživanje i razvojnu politiku.

 • Compakva TD36+

  Compakva TD36+

  SPX-APV

  APV Compakva TD36+ je kompletna jedinica daljinskog grejanja za zagrevanje potrošne vode u domaćinstvu i daljinskog grejanja. Jednostavan i izuzetno kompaktan dizajn APV Compakva TD36+ čini je najmanjom jedinicom ovog tipa na tržištu.
 • Lemljeni toplotni izmenjivači

  Lemljeni toplotni izmenjivači

  SPX-APV

  APV ParaBrazed grejne ploče ne poseduju zaptivke na na spojevima ploča. Sve pojedinačne ploče su trajno zalemljene jedna za drugu u vakum pećima. Zbog toga dobijamo veoma kompaktan i izdržljiv razmenjivač toplote bez zaptivki.
 • Paketna postanica za grejanje

  Paketna postanica za grejanje

  SPX-APV

  Sadrži modularne instalacije, raspoređene na jednom postolju koje zadrži izmenjivač, pumpe, opremu za automatsku regulaciju, termometre, merila pritiska, sve neophodne ventile kao i zahtevanu elektroniku i napajanje.
 • Potpuno zalemljen izmenjivač toplote

  Potpuno zalemljen izmenjivač toplote

  SPX-APV

  Baziran na konfiguraciji koja je multi-fleksibilna, Hibrid je dizajniran za rad u teškim uslovima gde tehnologije drugih izmenjivača toplote nisu u mogućnosti da opstanu, ili imaju kraći životni vek ili smanjuju svoju efikasnost.