Kamstrup

Kamstrup je svetski lider u proizvodnji merila toplotne energije, elektro merila i vodomera.
Takođe su obuhvaćeni sistemi daljinskog očitavanja merila, hardver i softver, od projektovanja, preko instalacije do servisa.
Proizvodnja i glavna administracija se nalaze u Danskoj.
Kamstrup poseduje predstavništva u 50 zemalja i nalazi se na jakoj internacionalnoj poziciji.
U odnosima sa klijentima ceni pouzdanost, osećaj odgovornosti i visoki kvalitet.

 • ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

  ULTRAFLOW® 54 (H) DN15-20

  Kamstrup

  ULTRAFLOW® 54 (H) je statičko merilo protoka zasnovano na principu ultrazvučnog merenja.

  ULTRAFLOV® 54 (H ) je varijanta ULTRAFLOV® 54 , koja je tipski odobrena za mehaničko okruženje M2 sa većim dinamičkim opsegom (1: 250 ), kao i smanjenim padom pritiska za većinu tipova. Dodatak (H) može se naći u svim tipskim brojevima (65-5-XXHX-XXX) ove varijante i stoga je kod nje jedinstven.

  Osnovno polje primene ULTRAFLOW® 54 je merenje količine protoka, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.

  ULTRAFLOW® 54 koristi mikro-procesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbeđujući kompaktni racionalni dizajn kao dopunu izuzetno visokom nivou tačnosti. Protok se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Dva ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika.Vremenska razlika između dva signala može se pretvoriti u brzinu protoka, pa prema tome i zapreminu.

  Trožični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® merilom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa računske jedinice, a takođe i za slanje signala računskoj jedinici. Signal je u funkciji protoka, ili tačnije rečeno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo. Ukoliko postoji zahtev, može se koristi Pulse Transmitter za napajanje ULTRAFLOW® 54, npr. ako je rastojanje izme- đu MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10 ili više m. Ukoliko se ULTRAFLOW® 54 koristi kao generator impulsa za neku drugu opremu, on mora biti povezan preko Pulse Transmitter. Pulse Transmitter ima ugrađeno napajanje za ULTRAFLOW® 54 i galvanski razdvojen impulsni izlaz.

 • ULTRAFLOW® 54 (H) DN150-300

  ULTRAFLOW® 54 (H) DN150-300

  Kamstrup

  ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Osnovno polje primene je merenje količine protekle zapremine, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.
  ULTRAFLOW® 54 koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbedjujući kompaktni i racionalni dizajn kao dodatak izuzetno visokom nivou tačnosti merenja i pouzdanosti.
  Zapremina se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Četiri ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika izmedju dva signala može se pretvoriti u brzinu strujanja, pa prema tome i zapreminu.
  Tro-žični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® računskom jedinicom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa računske jedinice, a takodje i za slanje signala računskoj jedinici. Signal odgovara protoku, ili tačnije rečno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo.
  ULTRAFLOW® 54, može imati i sopstveno napajanje npr. ako je rastojanje izmedju MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10m i više. 

 • ULTRAFLOW® 54 DN15-125

  ULTRAFLOW® 54 DN15-125

  Kamstrup

  ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Osnovno polje primene je merenje količine protoka, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®.

  ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.

  ULTRAFLOW® 54 koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbeđujući kompaktni i racionalni dizajn kao dodatak izuzetno visokom nivou tačnosti merenja i pouzdanosti.

  Protok se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Dva ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika između dva signala može se pretvoriti u brzinu protoka, pa prema tome i zapreminu.

  Trožični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® merilom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa integratora, a takođe i za slanje signala računskoj jedinici. Signal je u funkciji protoka, ili tačnije rečno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo.

  Ukoliko postoji zahtev, može se koristiti predajnik impulsa za napajanje ULTRAFLOW® 54, npr. ako je rastojanje između MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10 m ili više. Ukoliko se ULTRAFLOW® 54 koristi kao generator impulsa za neku drugu opremu, on mora biti povezan preko predajnika impulsa. Predajnik impulsa ima ugrađeno napajanje i galvanski razdvojen impulsni izlaz.

 • ULTRAFLOW® 54 DN150-250

  ULTRAFLOW® 54 DN150-250

  Kamstrup

  ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Osnovno polje primene je merenje količine protekle zapremine, a upotrebljava se sa merilima toplotne energije kao što je MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 je dizajniran za upotrebu u instalacijama za grejanje u kojima se kao medijum koristi voda.
  ULTRAFLOW® 54 koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja skupljaju se na zasebnoj ploči, obezbedjujući kompaktni i racionalni dizajn kao dodatak izuzetno visokom nivou tačnosti merenja i pouzdanosti.
  Zapremina se meri korišćenjem suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodu vremenske razlike, sa dokazanom dugoročnom stabilnošću i tačnošću. Četiri ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnog signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika izmedju dva signala može se pretvoriti u brzinu strujanja, pa prema tome i zapreminu.
  Tro-žični impulsni kabl koristi se za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® računskom jedinicom. Ovaj kabl se upotrebljava kako bi se senzor protoka napajao sa računske jedinice, a takodje i za slanje signala računskoj jedinici. Signal odgovara protoku, ili tačnije rečno, prenosi se broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja protiče kroz merilo.
  ULTRAFLOW® 54, može imati i sopstveno napajanje npr. ako je rastojanje izmedju MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 10m i više.