Regulacioni – kombi ventil tip 42-36

Regulacioni – kombi ventil tip 42-36

Elektromotorni pogon 3374

Elektromotorni pogon 3374

Elektromotorni pogon 5824 / 5825

Električni motori dizajnirani su za kontrolu ventila koji se upotrebljavaju kako za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, tako i za procesni inženjering i sisteme prenosa industrijske energije.

Samson

Grupa: Regulatori protoka i pritiska

Kategorija:

Električni motor
Tip 5824 (bez sigurnosne funkcije)
Tip 5825 (sa sigurnosnom funkcijom)
Primena
Električni motori dizajnirani su za kontrolu ventila koji se
upotrebljavaju kako za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju,
tako i za procesni inženjering i sisteme prenosa industrijske energije.

 


 

Linearnim motorima upravljaju trotačkasti stepenasti signali emitovani sa digitalnog kontrolera. Oni su posebno pogodni za priključenje na ventile Samson tip 3260, 3222, 3226, 3213 i 3214, kao i V2001 ventile. Uz to, oni se mogu koristiti kao dodatni električni motor zajedno sa samostalnim regulatorima diferencijalnog pritiska i protoka.
Posebne karakteristike
• Motor Tip 5824 bez sigurnosne funkcije i Motor Tip 5825
sa sigurnosnom funkcijom
• Napajnje:
230/24 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz
• Sinhroni motor sa mehanizmom koji se ne mora održavati
• Obrtni prekidač isključuje motor u završnoj poziciji i u slučaju preopterećenja
• Tip 5824 sa manuelnom funkcijom (točak)
• Opcija: Verzija sa bržim motorom (standardno vreme prenosa prepolovljeno)

 

Ostale verzije sa
– 2 podesiva granična prekidača
– Potenciometar
– Pozicioner (samo za motore 24 V)
– Sa integrisanim kontrolerom (videti T 5724 EN)
Verzija testiranog tipa
Tip 5825 Električni motor sa sigurnosnom akcijom: “Osovina motora se produžava” u verziji sa prisilnim zatvaranjem testiraju se u spoju sa različitim SAMSON ventilima u Tehničkom Inspektoratu Nemačke – German Technical Inspectorate (TÜV) u skladu sa DIN 32730. Registarski brojevi su raspoloživi prema zahtevu.

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Data Sheet

Slični proizvodi