Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 21

MULTICAL® 21  Pametan vodomer – ultrazvučno kompaktno merilo za potrošnju hladne i tople vode u domaćinstvima, stambenim zgradama i malim komercijalnim objektima

MULTICAL® 21 je Vaša garancija da je potrošnja svake litre vode tačno izmerena i obračunata. Za razliku od tradicionalnog merila, elektronsko ultrazvučno merilo radi sa niskim minimalnim protocima za vrieme celog veka trajanja merila. Nema pokretnih delova pa je prema tome otporno na habanje i nečistoće u pitkoj vodi. U kombinaciji sa dugim vekom trajanja merila, uključujući trajanje baterije od 16 godina i minimalnim troškovima eksploatacije, osigurali ste rešenje sa najnižim troškovima.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 21

Kategorija: Merilo vode

Izuzetna tačnost
Ultrazvučno merenje protoka garantuje izuzetnu tačnost. Elektronsko merilo ne sadrži pokretne delove, a to znači da nema habanja i da je MULTICAL® 21 otporan na nečistoće u vodi.

Mnogo mogućnosti za komunikaciju
Vodomer dolazi sa najnovijom radio tehnologijom kako bi se ispunili sve veći zahtevi za pametno merenje, kako za 'Driveby', mrežne ili Sigfox instalacije. Dostupni su radio paketi sa intervalima prenosa od 16 ili 96 sekundi za bežični M-Bus i dnevni za Sigfox. Podaci o potrošnji mogu da se očitavaju ručno, direktno sa ekrana ili upotrebom optičkog oka. Pored toga, podaci o potrošnji mogu da se očitavaju i daljinski, uz
pomoć bežičnog M-Bus modula koji je ugrađen u vodomer.

Temperatura
Vodomer meri temperaturu vode, kao i temperaturu okoline.

Ograničenja za slabo curenje
MULTICAL® 21 ima ugrađeno osetljivo nadgledanje curenja,čak i do 0,1 % od Q3, što znači da se veoma brzo otkrivaju čak i najmanji gubici vode. Jedinstvena kombinacija izuzetne tačnosti merenja, dugovečnosti i ugrađene radio komunikacije smanjuje trenutne troškove rada kompanije za vodosnabdevanje, a nepredviđeni izdaci, izazvani curenjem, se minimizuju, jer se gubitak vode otkriva odmah.

Veliki opseg
MULTICAL® 21 je opremljen antenom velikog opsega koja emituje u mrežu jake radio signale sa inteligentnim kodiranjem. 'Drive-by' omogućava očitavanje vodomera sa velike udaljenosti.

Instalacija
Vodomer se lako instalira u svim radnim sredinama, kako horizontalno, tako i  vertikalno, nezavisno od cevovoda i uslova instalacije.

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Accessories for water meters - Data Sheet
Brochure
Data Sheet
Facts – Advantages – Benefits
Installation Guide
Technical Description
User Guide
Pulse Adapter - User Guide