Spojnice

Spojnice

Nema proizvoda

Spojnice

LOGOSTOR proizvodni program obuhvata veliki raspon spojnica i komponenta koje su neophodne za uspostavljanje kompletnog sistema cevi.
Logstor

Grupa: Spojnice

Kategorija: Grejanje

LOGOSTOR proizvodni program obuhvata veliki raspon spojnica i komponenta koje su neophodne za uspostavljanje kompletnog sistema cevi. Neke od spojnica su proizvedene u našim kompanijama i isporučene spremne za montažu direktno u cevnu putanju. Ugaone spojnice Ove spojnice moguće je koristiti za promene pravaca toka i promene u nivoima.

LOGOSTOG je u mogućnosti da isporuči tri različite vrste ugaonih spojnica u zavisnosti od dimenzije, tipa projekta i trenutne potrebe kupca. Termoskupljajuće ugaone spojnice – SXB - koriste se za spajanje i izolaciju penom na licu mesta. Predizolovani pregibi su od 45° i 90°. Ugaone cevi su predizolovane cevi savijaju se na licu mesta ili se dostavljaju savijene prema određenoj cevnoj putanji. Ogranci Ogranci se koriste kad god je ogranak linije centralnog grejanja neophodan.

LOGOSTOR proizvodni program uključuje četiri različita tipa ogranaka u zavisnosti od dimenzije, tipa, projekta i trenutne potrebe kupca.

1. Termoskupljajućih ugaonih ogranaka - SXT - za spajanje i izolovanje penom na licu mesta.

2. Zavarljivi BandJoint ogranci - za spajanje i izolovanje penom na licu mesta

3. Pedizolovani ogranci su od 45°, 90° paralelni i pravolinijski

4. Ogranci napravljeni od betonskih kanala Dodatne spojnice U zavisnosti od projekata i trenutnih zahteva potrebne su dodatne spojnice i komponenate.

Fabrički poizvedene kućne ulazne cevi koriste se za povezivanje svakog stambenog objekta sa spoljnom mrežom centralnog grejanja.

Fabrički proizvedeni ventili omogućavaju isključenje protoka vode u slučaju opravke ili proširenja mreže. Moguće je instalirati ih direktno u zemlju.

Fabrički proizvedene redukcije se koriste za smanjenje prečnika priključka cevi. Fabrički ankeri se koriste za opravku cevovoda za kompezovanje ekspanzivnih snaga. E-Comp se koristi u konekciji sa pojednostavljenim metodama za instalacije, da bi stabilizovao temperaturne varijacije u sistemu. End-Caps , koriste se za kraj cevi i prekide- npr. u vezi temelja, podruma, kućnih ulaza i betonskim kanalima da osiguraju pravilnu poziciju i zaštitu izolacije. Zidni ulazni naglavak se koristi za plombiranje između cevi i prespajanje u konekciji sa horizontalnim zidnim ulazom. Penasti podmetači za parcijalno upijanje i distribuciju ekspanzivnih kretanja cevnog sistema. Penasta pakovanja za izolaciju spojnica. Oni se isporučuju u prethodno doziranim pakovanjima čije količine tečnosti odgovaraju različitim dimenzijama zglobova.

Slični proizvodi