Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 801

MULTICAL ® 801 je snažno i izdržljivo merilo. Idealan je za zgrade i različite vrste industrija, jer koristi svoje dodatne komunikacione sposobnosti, programske funkcije i širok spektar drugih modula.

MULTICAL® 801 se koristi kako za merenje grejanja, tako i hlađenja, a u svim sistemima na bazi vode, sa temperaturom od 2°C do 180°C,  sa svim veličinama protoka između qp 0.6 m³/h i qp 30,000 m³/h.

Merilo je jednostavno za instalaciju, očitavanje i proveru. Svojom jednostavnom kombinacijom visoke preciznosti merenja i dugim životnim vekom, MULTICAL® 801 doprinosi smanjenju godišnjih operativnih troškova na minimum, 

Ako je MULTICAL® 801, povezan sa merilima protoka na direktanom i povratnom vodu, on može da nadgleda curenje i pucanje u sistemima za grejanje/hlađenje. 

MULTICAL® 801 prima količinu impulsa  povezanih merila i izračunava energiju za svaku već utvrđenu zapreminu vode. Kalkulacija energije uključuje merenje temperature u dolasku i povratku, kao i korekciju za gustinu i toplotni sadržaj u skladu sa  EN 1434.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 801

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

♦ Precizno merenje grejanja i hlađenja do 30,000 m³/h

♦ Daljinsko očitavanje sa 4 komunikacijska kanala

♦ 4 analogna izlaza

♦ Dva simultana plug-in modula: – GSM, M-Bus, RadioRouter, impulsni ulazi za struju i vodomere 

♦ Memorija podataka za poslednjih 36 meseci i 15 godina, kao i programramabilna memorija podataka

♦ Ispunjava EN 1434:2007 C Klasu I MID M1, E1 i E2

MULTICAL ® 801 snažno i izdržljivo merilo

Primena

MULTICAL ® 801 je snažno i izdržljivo merilo. Idealan je za građevine i različite vrste industrija koristeći svoje dodatne komunikacione sposobnosti, progra-mske funkcije i širok spektar drugih modula.

MULTICAL® 801 se koristi kako za merenje grejanja tako i hlađenja u svim sistemima na bazi vode, sa temperaturom od 2°C do 180°C,  sa svim veličinama protoka između qp 0.6 m³/h i qp 30,000 m³/h.

Merilo je jednostavno za instalaciju, očitavnje i proveru. Osim toga, MULTICAL® 801 doprinosi smanjenju godišnjih operativnih troškova na minimum svojom jednostavnom kombinacijom visoke preci-znosti merenja i dugim životnim vekom.

Ako je MULTICAL® 801 povezan za merenje instaliranog protoka , na direktan i povratni vod, merilo može da nadgleda curenje i pucanje u sistemima za grejanje-hlađenje. Takođe, curenja u sistemima mogu biti nadgledane uz pomoć impulsa ako je vodomer uključen.

MULTICAL® 801 prima količinu impulsa  konektovanih merila i kalkuliše energiju za svaku već utvrđenu zapreminu vode. Kalkulacija energije uključuje merenje temperature u dolasku i povratku, kao i korekciju za gustinu i toplotni sadržaj u skladu sa  EN 1434.

MULTICAL® 801 može biti opremljen napajanjem  230 VAC ili 24 VAC.

MULTICAL® 801 se može nadograditi sa dva nezavisna modula GSM/GPRS, M-Bus, RadioRouter i LonWorks. Ovi moduli takođe uključuju dva dodatna ulaza za konekciju, na primer, merila hladne vode i električne energije. Moduli omogućavaju daljinsko očitavanje merila.

MULTICAL® 801 ispunjava uslove za IP67 sa svojom snažnom izradom i visokom funkcionalnošću. IP67 odobrenje garantuje da je merilo otporno na prašinu, vlagu i vodu.

 Impulsni izlazi, kontrola ventila, rezervne baterije i mnoge druge karakteristike su standarndne funkcije MULTICAL® 801.

Optička glava za očitavanje

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merača, merača električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala preko optičkog porta za prenos podataka. 
Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe, i sveobuhvatnog programa merača. 
Optička glava read-out je opremljena sa permanentnim magnetom, koji osigurava da glava ostane čvrsto na meraču tokom prikupljanja podataka. Podaci se prenose preko infracrvene svetlosti. Read-od glave ima - kao i merač - i predajnik i prijemnik za serijsku, dvosmernu komunikaciju.

M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa meračem za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Master i merača, sa MBUS
pristupom. Mogu da se insataliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merača i brendova u istoj M-Bus mreži. 
Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključeni merači učitavaju bilo M-Bus Master direktno, i podaci se prikazuju na displeju, ili se očitavaju sa programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merače. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merače sa baterijskim napajanjem.

RF M-Bus Konvertor II

• Univerzalni konvertor za merače potrošnje sa M-Bus
• Konvertuje M-Bus u radio signal
• Ugrađen RTC sa 5 dana back-up-om
• Ugrađen vremenska evidencija kao i evidencija događaja

READy

READy sistem je rukovanje podacima sa vaših merača i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merače sa mobilnim uređajem ili preko mreže.

Merenje i potrošnja naplate su ključni zadaci za bilo koje vodosnabdevanje. Međutim, pametno merenje vode nije samo pitanje povećane tačnosti i pravilne naplate, takođe je to važno za razvoj i unapređenje odnosa sa potrošačima. Radi se o operativnoj optimizaciji, kontrole kvaliteta, zaštite prihoda, upravljanje imovinom i još mnogo toga.

Radi se o tome da je tu prava odluka i investicija, a na osnovu više od same procene i teorijskih modela. Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjena gubitaka i smanjenje havarija.

Drugim rečima - inteligentno rešavanje problema i optimizacija mreže.

Sa Kamstrup pametnim rešenjem za merenje, dobićete lak pristup svim vašim podacima, uključujući niz alata, koji pomažu da budete aktivniji u planiranju i svakodnevnom radu. Osim toga, dobićete tačne podatke koje možete koristiti za preciznu naplatu od potrošača.

IP 201 Gateway Modul

Kompaktan RF Koncentrator sa TCP/IP modulom

- Eternet konekcija od 10 Mbit-a (DHCP ili statična IP adresa)

- Poseduje mogućnost očitavanja i čuvanje podataka do 680 energetskih merila RF ruteri/RF Koncentratori mogu da se kombinuju sa drugim mrežnim komponentama.

M-Bus module for MULTICAL® 601/602 with alternative registers

Kamstrup je razvio M-Bus modul za daljinsko očitavanje i programiranje MULTICAL® 601/602.Modul je dizajniran da radi sa Scheduler topmodule, ali se može koristiti u drugim aplikacijama.Modul se može koristiti sa MULTICAL® 61/62 i MULTICAL® 801.Modul se montira u modulu zoni merača.Modul je galvanski odvojen od merača i obezbeđen je putem M-Bus mastera. Tako, snabdevanje brojila nisu opterećeni modula.Modul je opremljen impulsa ulaz za čitanje drugih merača, npr voda ili struja metara.Pomoću M-Bus modula određuje se primarna adresa, M-Bus ID broj, datum / vreme i puls ulaz može programirati preko M-Bus mrežu.Osnovne i srednje M-Bus adrese modula su prikazane u meraču.

Modbus RTU Slave Modul za MULTICAL® 62/601/602/6L2/6M2/801

Modbus je otvoren, raširena i dobro utvrđen serijski komunikacioni protokol koji se koristi u automatizaciju zgrade.
Modbus osnovni modul za MULTICAL® osigurava jednostavnu integraciju sa Kamstrup sistem merača toplote, hlađenje i vodomera u sistem zasnovan na Modbus.
Modbus Modul se montira u MULTICAL® i koristi se za prenos podataka iz MULTICAL® toplote, hlađenje i vodomera do Modbus sistema.

N2-module Communication modul za MULTICAL® 62/601/602/801

N2 Open od Johnson Controls je široko rasprostranjena i uspostavljen field bus protokol koji se koristi u automatizaciju zgrade. N2 modul za MULTICAL® osigurava jednostavnu integraciju sa Kamstrup je toplote i hlađenja metara do N2 Open sistema baziranih.N2 Modul se montira u MULTICAL® i koristi se za prenos podataka iz MULTICAL® toplote i hlađenja merača do N2 Master u Johnson Controls sistema.Modul se napaja iz merača unutrašnjeg 230 VAC / 3.6 VDC ili 24 VAC / 3.6 VDC modula napajanja.

Wireless M-Bus modul C mode za MULTICAL® 602/62 i SVM S6

Bežični M-Bus modul je dizajniran za upotrebu u Kamstrupovih merača toplote, hlađenja i kombinovanu proizvodnju toplote/hlađenja MULTICAL® 602 i SVM S6 i za vodomer MULTICAL® 62.Modul je dostupan u 2 varijante:• Standardna registruje sa fokusom na trajanje baterije• Alternativni registruje sa fokusom na funkcionalnost
Modul automatski pronalazi vrste brojila u kojima je instaliran i spreman za komunikaciju bez dalje konfiguracije u roku od 16 sekundi.Iako je modul je dizajniran za ručne rešenja, on se koristi za formiranje deo mrežnih rešenja, kao što je Link Netvork Radio.

ZigBee® modul za MULTICAL® 601/602 i MULTICAL® 61

Koristeći otvoreni međunarodni protokol postaje moguće uključiti merač na udaljen sistem očitavanja, u kojem nekoliko jedinica može da komunicira bez obzira na vrstu i brojilo dobavljača.
Na primer, merač može biti deo sistema koji čita sve domaćinstva potrošnju  toplote, vode, struje i gasa preko kapije.
Osim toga, moguće je poslati podatke na ekranu kuhinje ili integrišu merač u sistemima za inteligentne kuće.
Ukratko postaje jednostavan za korišćenje merača podataka za daljinsko očitavanje, toplote / kontrola udobnosti i energetske saveta.
Modul se montira u modulu zoni brojila, bilo iz fabrike ili naknadnu. Kako je antena integrisana na modulu takođe, rezultat je kompaktan i štedi prostor rešenje sa svim delovima prikupljenih pod pečatom.

High Power RadioRouter modul za MULTICAL® 602

High Power RadioRouter modul je postavljen u MULTICAL® 602 i funkcioniše kao ruter jedinice za radio mrežu. Pored toga, osim funkcije modula kao običan radio modul i može vršiti očitavanje i preko ručnih terminala.
Modul se može instalirati u MULTICAL® 602 bez konfiguracije i spreman je za komunikaciju u manje od 30 sekundi nakon montaže.
Sistem čitanja određuje koje podatke treba čitati. Podaci se prenose jednom/dnevno sa merača do memorije modula.
High Power RadioRouter modul je opremljen sa dva radio kanala i otkriva automatski da li je komunikacija velike snage ili male snage. 
Kanal 1 se obično koristi za komunikaciju između mrežnih jedinica velike snage radio, a kanal 2 se koristi za
prikupljanje podataka npr kada baterija napaja merač.
Ovo obezbeđuje dobru stabilnost i visoku sigurnost prilikom prenosa podataka.
Ugrađeni ruter funkcioniše tako da vam pruža mogućnost izgradnje radio mreže između pojedinačnih merača i RF Concentrator-a kao kontrolora radio komunikacije do i od merača.
High Power RadioRouter modul se isporučuje sa dodatnim priključkom impulsa ulaza za vodu i struju 
metara i poseduje internu antenu i priključkom za eksternu antenu.
Kamstrup je radio sistem je izuzetno otporan na smetnje.

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
MULTICAL 801 UF54(H) Uputstvo za korišćenje i instalaciju
MULTICAL 801 Upustvo za korišćenje i instalaciju
Brochure
DataSheet
Facts Advantages Benefits
Installation and User Guide
Technical Description
Certificate
BACnet for MULTICAL 62_601_602_801_6L2_6M2 - Data Sheet
BACnet for MULTICAL 62_601_602_801_6L2_6M2 - Technical Description
Data plug - Outer walls mounting - Installation instruction
External Communication Box
GSM6H for MULTICAL 801 - Data Sheet
GSM6H for MULTICAL 801 - Installation and User Guide
GSM8H 3G for MULTICAL 61_62_601_602_801 - Data Sheet
GSM8H 3G for MULTICAL 61_62_601_602_801 - Installation and User Guide
High Power RadioRouter
IP201 Gateway Module - Data Sheet
IP201 Gateway Module - Installation and User Guide
LON module for MULTICAL 601_602_801 - Data Sheet
M-Bus - alternative registers for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
M-Bus - data package for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
M-Bus - MCIII compatibel for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
Modbus-module for MULTICAL 62_601_602_6L2_6M2_801 - Data Sheet
N2 module for MULTICAL 62_601_602_801 - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation and User Guide
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description
Wireless-M-Bus for MULTICAL 61, 601 & 801 - Data Sheet