NOVO MERILO POTROŠNJE TOPLOTNE ENERGIJE I ENERGIJE HLAĐENJA


Novo merilo, na principu ultrazvuka, u segmentu merenja toplotne enrgije i energije hladjenja je pre svega namenjeno merenju u kućama i jedinicama kolektivnog stanovanja. Merenje za naplatu utroška, direktno, ili kao jedinica za preraspodelu utroška energije.

Opseg merenja je od nominalnog protoka 0,6 do 2,5 m3/h i prečnika cevi G1/2 do G1.

Obezbedjeno je baterijsko napajanje u trajanju 12 godina u prosečnoj eksploataciji.

MULTICAL ®302 je dostupan sa M-Bus žičnom ili Wireless M-Bus bežičnom komunikacijom. To ga čini kompatibilnim sa drugim Kamstrupovim merilima, te se može lako integrisati u već postojeće sesteme očitavanja Kamstrupovih merila. Za to je već ranije obezbedjen USB čitač, kao i drugi Kamstrupovi uredjaji za daljinsko očitavanje. Za pohranjivanje očitanih podataka zadužen je već provereni softver PC Base III ili jednostavniji USB Softver.